ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τι είναι η Δραματοθεραπεία

Η Δραματοθεραπεία είναι μια μέθοδος ψυχοθεραπείας, κατά την οποία η χρήση τεχνικών θεάτρου αλλά και των  άλλων τεχνών όπως είναι η μουσική, η ζωγραφική και ο χορός στοχεύουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, τη θεραπεία και την επίτευξη αλλαγών σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Έχοντας μια διεπιστημονική μορφή,δανείζεται θεωρίες και πρακτικές από τους χώρους του θεάτρου, της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας, της αναλυτικής ψυχοθεραπείας και του ψυχοδράματος.
Ορισμένες από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις συνεδρίες είναι:

 • Κίνηση
 • Παίξιμο ρόλων
 • Συγγραφή ιστοριών
 • Αναπαράσταση μύθων
 • Κατασκευή μασκών
 • Εργασία με ποιήματα, τραγούδια, θεατρικά έργα
 • Ζωγραφική
 • Αφήγηση

Τα άτομα που δουλεύουν μέσα σε μια δραματοθεραπευτική διαδικασία κάνουν χρήση τόσο του λόγου όσο και του σώματος τους, ενεργοποιώντας έτσι τη δημιουργικότητα τους, έρχονται σε επαφή με το συναίσθημα τους, αναπτύσσουν  την αυτοπεποίθηση τους και βελτιώνουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες.Επίσης,από τους βασικούς στόχους της Δραματοθεραπείας είναι να ενισχυθεί η ικανότητα του ατόμου να διαφοροποιείται μεταξύ των ποικίλων ρόλων που καλείται να παίξει στην καθημερινότητα του, να τελειοποιεί ένα συγκεκριμένο ρόλο ή να διερύνει το ρεπερτόριο του.

Η χρήση του συμβολισμού και της μεταφοράς που επιτυγχάνεται σε μια δραματοθεραπευτική συνεδρία βοηθά το άτομο να επαναδιαπραγματευτεί και να αντιμετωπίσει καταστάσεις με διαφορετικό τρόπο. Η δραματοθεραπεία αποτελεί τη σύνδεση μεταξύ του πραγματικού και του συμβολικού κόσμου δίνοντας την ευκαιρία στο άτομο να ανακαλύψει πρακτικές που θα σηματοδοτήσουν την αλλαγή που επιθυμεί.

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • -Απευθύνεται σε ενήλικες, έφηβους και παιδιά που επιθυμούν να επιλύσουν τυχόν συγκρούσεις που  αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους, σε όσους επιθυμούν την  αυτογνωσία και την προσωπική  τους ανάπτυξη
 • -Σε άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα  και επιζητούν την αποκατάσταση της ψυχικής   τους υγείας
 •  -Σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε θέσεις που απαιτούν την κατάθεση υψηλής ενέργειας,τη    διαχείριση άγχους και χρόνου, τη συνεργασία μεταξύ τους καθώς και την ισορροπία μεταξύ      επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής ειδικότερα για τις γυναίκες
 • - Σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαρτήσεων
 • - Σε ζευγάρια που ενδιαφέρονται για τη βελτίωση της σχέσης τους
 • - Σε άτομα που δυσκολεύονται στην έκφραση και την επικοινωνία

A Lifehacker Development