ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ατομικές Συνεδρίες Δραματοθεραπείας

Στην ατομική ψυχοθεραπεία, το άτομο που αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες εστιάζει στα ζητήματα που τον απασχολούν και με τη βοήθεια του θεραπευτή μαθαίνει να αναγνωρίζει τα συναισθήματα του καθώς και τις συμπεριφορές που τα ακολουθούν διερευνώντας έτσι πιθανούς εναλλακτικούς τρόπους αντιμτώπισης αυτών των ζητημάτων.

Η ατομική ψυχοθεραπεία μέσω θεάτρου στοχεύει στην ταχύτερη επίλυση των συγκρούσεων. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις ατομικές συναντήσεις προσαρμόζονται έτσι ώστε να είναι δυνατή και η εμπλοκή του θεραπευτή στη δράση και να επιτυγχάνεται η δημιουργικότητα που θα οδηγήσει το άτομο στην αυτεπίγνωση και τη θεραπεία.

Οι τεχνικές του Δράματος διευκολύνουν τα άτομα που δυσκολεύονται να εκφραστούν αποκλειστικά με το λόγο. Ο αριθμός και η συχνότητα των ατομικών συνεδριών καθορίζονται ανάλογα με το αίτημα του ατόμου που απευθύνεται για ατομική Δραματοθεραπεία. Ο Δραματοθεραπευτής είναι συνοδοιπόρος του σε αυτό το μοναδικό μεταμορφωτικό ταξίδι.

A Lifehacker Development